Γάμος Έλληνα πολίτη στην Αρμενία - Οδηγός (How To)

Γάμος Έλληνα πολίτη στην Αρμενία - Οδηγός (How To)

05 Μαρτίου 2020

Η τέλεση γάμου Έλληνα πολίτη στην Αρμενία ίσως αποτελεί μονόδρομο λόγω δυσκολιών σε θεώρηση εισόδου στη χώρα μας για το συγκεκριμένο σκοπό.

Πληροφορίες για τέλεση πολιτικού γάμου στην Αρμενία (περίπτωση Έλληνας με Αρμένιο πολίτη σε πρώτο γάμο).

Περιληπτικά τα βήματα είναι:

1) έκδοση άδειας γάμου από τον ελληνικό δήμο

2) επικύρωση με τη σφραγίδα της Χάγης των απαιτούμενων εγγράφων

3) μετάφραση από ελληνικά στα αρμενικά και επικύρωση των απαιτούμενων εγγράφων

4) κοινή αίτηση του ζευγαριού

5) τέλεση γάμου

6) επικύρωση με τη σφραγίδα της Χάγης του πιστοποιητικού γάμου

7) μετάφραση από αρμενικά στα ελληνικά και επικύρωση των απαιτούμενων εγγράφων

8) δήλωση γάμου στην ελληνική πρεσβεία (έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου)

9) καταχώρηση γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (μεταγραφή ληξιαρχικής πράξης γάμου)

Ημερομηνίες ταξιδίου

Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε διαθέσιμες ημερομηνίες που θα ταξιδέψετε στην Αρμενία με τη σχετική άδεια από την εργασία σας και διευθέτηση τυχόν άλλων υποχρεώσεων. Το απαιτούμενο διάστημα παραμονής στο εξωτερικό συνήθως θα είναι από 10 ημέρες έως και 4 εβδομάδες ανάλογα την περίπτωση.

Προετοιμασία εγγράφων πριν το ταξίδι

Σωστή προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων από την Ελλάδα πριν ταξιδέψετε.

Αυτά είναι:

α) διαβατήριο και απλό φωτοαντίγραφο

β) έκδοση άδειας γάμου από το Δήμο σας (πρωτότυπο + ένα ακριβές αντίγραφο)

γ) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύο πρωτότυπα)

Τα δικαιολογητικά (β) και (γ) πρέπει να τα προσκομίσετε στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να προσθέσετε την Σφραγίδα της Χάγης (δωρεάν υπηρεσία).

Χωρίς τη συγκεκριμένη σφραγίδα της Χάγης (apostille) τα έγγραφα δεν θα γίνουν αποδεκτά από τις αρμενικές αρχές ενώ χωρίς την άδεια γάμου δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην τέλεση του γάμου.

Μετάφραση και επικύρωση εγγράφων

Αφού εισέλθετε στην Αρμενία, το πρώτο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παραδώσετε σε κάποιο έγκυρο μεταφραστικό γραφείο τα 3 παραπάνω έγγραφα για επίσημη μετάφραση από τα ελληνικά στα αρμενικά. Με βάση την αρμενική νομοθεσία απαιτείται επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση (σφραγίδα από συμβολαιογράφο): 

α) του διαβατηρίου

β) της άδειας γάμου

γ) του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Στα έγγραφα (β) και (γ) απαιτείται να προ-υπάρχει, όπως αναφέραμε η σφραγίδα της Χάγης από ελληνική αρχή, αλλιώς κανένα μεταφραστικό γραφείο στην Αρμενία δεν θα αναλάβει τη διεκπεραίωση. Το κόστος συνολικά και για τα 3 έγγραφα κοστίζει περίπου από 25.000 έως 30.000 αρμενικά ντραμ και θα είναι έτοιμα σε 1-2 εργάσιμες μέρες.

Κοινή αίτηση γάμου

Με βάση την αρμενική νομοθεσία, αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας που βρίσκεται πλησίον της οδού Ζακιάν, στο κέντρο του Γερεβάν. Το ζευγάρι μεταβαίνει στο τμήμα γάμων (βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου) για να συμπληρώσει και να υπογράψει κοινή αίτηση, με όλα τα βασικά στοιχεία που ζητούνται εγγράφως και επιπρόσθετα προφορικώς κάποια άλλα στοιχεία (όπως διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα κλπ.)

Ο Αρμένιος πολίτης απαιτείται να έχει μαζί μόνο το διαβατήριο και ένα αντίγραφο.

Αφού ολοκληρωθεί η κοινή αίτηση, από το γραφείο θα σας ορίσουν ημερομηνία και τόπο τέλεσης του γάμου, που συνήθως είναι το νωρίτερο μετά από 10 ημέρες χωρίς πρόσθετο κόστος.

Για πιο γρήγορη διαδικασία, ο νόμος προβλέπει την καταβολή 150.000 αρμενικών ντραμ για τέλεση εντός 1-2 ημερών με πληρωμή στα τέρμιναλ του Υπουργείου, με την έκδοση απόδειξης καταβολής.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επίσημης τελετής σε ειδικό χώρο με επιπρόσθετο κόστος ή τέλεση σε κάποιο περιφερειακό γραφείο της πόλης ή της επαρχίας (ZAGS).

Τέλεση Γάμου

Το ζευγάρι προσέρχεται στο γραφείο σε ημερομηνία και ώρα που έχει αποφασιστεί με απλά αντίγραφα των διαβατηρίων και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό γάμου.

Σημαντικό είναι να ζητήσετε την επικύρωση του πιστοποιητικού με σφραγίδα της Χάγης (η υπηρεσία είναι επί πληρωμή) για να μπορέσετε έπειτα να καταχωρήσετε το γάμο σας και στις ελληνικές αρχές.

Μετάφραση εγγράφων και δήλωση γάμου σε ελληνικές αρχές

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, πρέπει να δηλώσετε το γάμο σας στην ελληνική πρεσβεία στο Γερεβάν με την έκδοση προξενικής ληξιαρχικής πράξης γάμου. Αυτή η διαδικασία απαιτεί πρώτα να μεταφράσετε τα αρμενικά έγγραφα στα ελληνικά πριν τα καταθέσετε στο ελληνικό προξενείο. Ειδικότερα το πιστοποιητικό γάμου από τις αρμενικές αρχές και πιστοποιητικό γέννησης του αρμενίου πολίτη που θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostille). 

Αφού παραλάβετε τα ανωτέρω έγγραφα μεταφρασμένα και επικυρωμένα στα ελληνικά, μπορείτε κατόπιν ραντεβού να μεταβείτε στην ελληνική πρεσβεία μαζί με τον/την σύζυγο και χρειάζεται να έχετε μαζί σας συγκεκριμένα έγγραφα όπως:

1) πρωτότυπο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου

2) διαβατήρια και αντίγραφα των συζύγων

3) πρωτότυπο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης του αρμένιου πολίτη

4) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα πολίτη

5) ακριβές αντίγραφο της άδειας γάμου από τον ελληνικό δήμο

6) υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνει ο αρμένιος πολίτης τον βαθμό του γάμου (πχ Α γάμος)

Η προξενική ληξιαρχική πράξη γάμου καταχωρείται σε σχετικό βιβλίο και εκδίδεται αντίγραφο για κάθε σύζυγο (συνολικό κόστος υπηρεσίας 30 ευρώ).

Με την προξενική πράξη μπορείτε να μεταβείτε άνευ συζύγου στην Ελλάδα για να δηλώσετε τον γάμο σας αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου (με απλή εξουσιοδότηση) στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σχεδόν άμεσα ενημερώνεται και το Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκετε, ώστε να παραλάβετε νέο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο θα αναγράφεται ο/η Αρμένιος πολίτης ως σύζυγος Ελληνα πολίτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 810/2009 για είσοδο πολιτών τρίτων χωρών αλλά και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2016/C 202/02) (άρθρο 9),

-κάποιες χώρες της ΕΕ (πχ Γαλλία, Βέλγιο) εκδίδουν ειδική θεώρηση βραχείας διαμονής (έως 90 ημέρες) για είσοδο με σκοπό την τέλεση γάμου και με συγκεκριμένα υποστηρικτικά δικαιολογητικά όπως η άδεια γάμου. 

-κάποιες άλλες χώρες της ΕΕ (πχ Γερμανία) εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις - μακράς διαμονής (άνω των 90 ημερών) για είσοδο με σκοπό την τέλεση γάμου. 

-η Ελλάδα αντίθετα με την πρακτική άλλων χωρών, παραλείπει εντελώς την περίπτωση ειδικής θεώρησης εισόδου για το συγκεκριμένο σκοπό (ούτε VISA C, ούτε VISA D) κάτι που εκ τοις πράγμασι να θεωρείται σχεδόν αδύνατη η τέλεση γάμου στην χώρα μας.

© 2020
ταξίδι αρμενία | ξενοδοχεία γερεβάν | πτήσεις αρμενία | car rental αρμενία | μνημεία αρμενία | αξιοθέατα αρμενία | μουσεία αρμενία | tours αρμενία